De websites van Eiffage Énergie Systèmes
Ontdek onze merken in Belux

Plaatsing van 350 100% LED-lichtpunten, lichtarmaturen of projectoren op de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken, aan de voet van het monument en op palen rondom het gebouw.

Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken

Beschrijving van de werf

De werkzaamheden omvatten onder andere:

 • de levering, installatie, aansluiting, afstelling en inbedrijfstelling in perfecte bedrijfsklare toestand van alle in de plannen voorziene en in dit document gedefinieerde apparatuur;
 • de levering van alle toebehoren, vermeld in de lijst van uitrusting, in het bijzonder slotenmakerstoebehoren, die nodig zijn voor de installatie ervan;
 • de installatie van reddingslijnen en andere veiligheidsvoorzieningen voor de toegang tot de armaturen tijdens onderhoudswerkzaamheden;
 • het schilderen van al te opvallende installatie-elementen;
 • ontmantelingswerkzaamheden aan de oude verlichtingsinstallatie;
 • de realisatie van alle buizen die nodig zijn om de verlichtingsapparatuur te leveren en te bedienen;
 • de installatie van nieuwe verdeelborden en de aanpassing van de bestaande elektrische installatie voor de nieuwe verlichtingsinstallatie;
 • de installatie, programmering en afstelling van de besturingsapparaten voor deze lampen;
 • de test- en afstellingssessies die nodig zijn voor het correct functioneren van de installatie;
 • eventuele aanvullende werken en voorraden;
 • de restauratie in het algemeen en de perfecte restauratie van metselwerk, trottoirs, pleisters op muren, honden en vloeren, plafonds, timmerwerk, schilderijen, enz. die tijdens de uitvoering van het huidige bedrijf zijn aangetast;
 • het regelmatig verwijderen van puin en materialen die als gevolg van de werkzaamheden en het transport van het bedrijf werkloos zijn geworden, op kosten en met de zorg van de aannemer;
 • alle andere werken, leveringen, enz. die niet in dit document zijn voorzien en die niettemin als noodzakelijk worden erkend voor de volledige totstandbrenging en de perfecte werking van de installatie, wordt niets weggelaten of uitgesloten;
 • de formaliteiten voor de aanvaarding van de gehele elektrische installatie, met inbegrip van de indiening van een ongemerkt verslag door een erkende keuringsinstantie (goed te keuren door de aanbestedende dienst);
 • de garantie van de geïnstalleerde apparatuur en het onderhoud van de installatie tijdens de garantieperiode;
 • de levering van de benodigde documenten bij ontvangst, waaronder de “as built” uitvoeringsplannen met de tekening van de buizen.

De werken werden uitgevoerd

 • in de buurt van een geklasseerde plaats (de begraafplaats van Laken);
 • en worden dagelijks door het publiek bezocht.

Over deze werf

Bouwheer

Beliris

Datum

September 2020 – Oktober 2021

Plaats

Brussel

Bedrag

856.055,51 € excl. BTW

Specialiteit

Roads

Ontdek ook

Pharmamove: de mobiliteit van belgische apotheken herdefiniëren

Sint-Lambrechts-Woluwe – Cliniques Universitaires Saint-Luc

Brussel – Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen

Burgo Ardennes – Automatisering van een brugkraan

Corman – Robot palletiseercel

Videowall – RTBF Studio 4

OLV van Laeken – Architecturale verlichting

Brussel – Hallepoorttunnel