De websites van Eiffage Énergie Systèmes
Ontdek onze merken in Belux

Onze manier om
het verschil te maken

Een scherpzinnige en moedige groep

De identiteit van de Eiffage Groep is resoluut geëngageerd. We begrijpen dat ondernemen gebaseerd moet zijn op een ethische code met respect voor de mens, de maatschappij en het milieu.

1. Sterke waarden

Verantwoord

We moedigen alle onze collega's aan om verantwoordelijkheid te nemen. Op deze manier stimuleren we initiatieven en beslissingen tot op de werkvloer.

Vertrouwen

We bouwen vertrouwensrelaties op met onze collega's, klanten en partners zodat we op lange termijn kunnen samenwerken en efficiënter kunnen innoveren.

Transparantie

Vertrouwen betekent transparantie. We zetten ons in om te allen tijde betrouwbare en uitgebreide informatie te verstrekken. Dit is een fundamenteel principe van onze activiteiten.

Voorbeeldgedrag

We vragen niet van anderen wat we onszelf niet opleggen. En we eisen respect: voor alle belanghebbenden, voor de samenleving en voor het milieu.

Scherpzinnigheid

We willen samen vooruit. Maar wel met een correcte inschatting van de risico's, de benodigde middelen en de doelstellingen.

Durf en doorzetting

We zijn enthousiast over het werken aan projecten. Met doorzettingsvermogen gaan we uw uitdagingen aan.

2. Koolstofarm, een strategische prioriteit

Als integrator van duurzame steden en infrastructuren zijn we ons al meer dan 10 jaar bewust van de uitdagingen die we  samen met onze klanten, leveranciers en partners moeten aangaan om duurzaam te groeien. Daarom mobiliseren we al onze vaardigheden om bij te dragen aan de ecologische transitie. We zetten ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en het milieu te beschermen in onze bouw- en concessieactiviteiten.

3. Sociaal en maatschappelijk engagement

Het engagement van Eiffage houdt ook in dat alle werknemers de kans krijgen om aandeelhouder van de Groep te worden. Vandaag bezit meer dan 70% van de werknemers 19,6% van het kapitaal van de Groep. Dit betekent dat we volledig betrokken zijn bij het succes van onze projecten.

Buiten de Groep biedt onze stichting, de Fondation Eiffage, financiële steun aan initiatieven ter bevordering van de sociale en professionele integratie van mensen die uitsluiting ervaren. Ontdek het op video.